Уюшмага онлайн ариза юбориш бўйича алоқа формаси:

Корхона ҳақида қисқача маълумот
Юборувчининг Ф.И.Ш.
Корхона номи
Корхона манзили
Корхона СТИР рақами
Алоқа учун телефон рақам
Э-почта манзили
Юқори технологияли ишлаб чиқариш жараёнини жорий этган
электротехника саноати корхоналарини баҳолаш МЕЗОНЛАРИ
Умумий ишлаб чиқариш хажми
(млн сўм)
Юқори қўшилган қиймат маҳсулотлар хажми (млн сўм)
Умумий ишлаб чиқаришда юқори қўшилган қиймат маҳсулотлар улуши (фоизда)
Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар кесимида қиймат кўрсаткичлари, ТИФ ТН кодларини кўрсатган ҳолда (Раҳбарнинг имзоси ва муҳр билан)
Тасдиқланган экспорт хажми (млн долл)
Амалдаги экспорт хажми (млн долл)
Бажарилиши (фоизда)
Экспорт қилинган маҳсулотлар қиймат кўринишида, ТИФ ТН кодларини кўрсатган ҳолда (Раҳбарнинг имзоси ва муҳр билан)
Маҳсулотлар экспортининг умумий ҳажмида юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар хажми (млн долл)
Маҳсулотлар экспортининг умумий ҳажмида юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар улуши (фоизда)
Биржа савдоларида сотиб олинган мис катодларини қайта ишлаш учун мўлжалланган ўз мис эритиш печининг мавжудлиги (*Ускуна паспортини илова қилинади)
Корхонанинг асосий фаолият тури
Синов базасининг мавжудлиги (*Аккредитация, аттестация ёки сертификатланганлик тўғрисидаги хужжат илова қилинади)
Халқаро сертификатнинг мавжудлиги (*Халқаро сертификат илова қилинади)
Сифат менежменти тизимининг мавжудлиги ISO:9001 (*ISO:9001 илова қилинади)
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар), минг сўмда (240-қатор 5-устун ёки зарар 6-устун (Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот 2-сонли шаклдан))

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи (020-қатор 6-устун (Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот 2-сонли шаклдан))Рентабеллик
Йиллик ишлаб чиқариш қуввати (млн сўмда)
Ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси
II бўлим бўйича жами, минг сўмда (390-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
II бўлим бўйича жами, минг сўмда (770-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
Узоқ муддатли мажбуриятлар жами, минг сўмда (490-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))


Тўловга қодирлик даражаси

Эскириш суммаси, минг сўмда (011-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати, минг сўмда (010-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
Асосий воситаларнинг амортизация даражаси
(Коэффициент износа основных средств)
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати, минг сўмда (010-қатор 4-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати, минг сўмда (010-қатор 3-устун (Бухгалтерия баланси 1-сонли шаклдан))
Aсосий воситаларни янгиланиш даражаси
(Коэффициент обновления основных средств)
Бухгалтерия баланси, 1 ва 2 формалар (Раҳбарнинг имзоси ва муҳр билан)
Инвестиция дастурларини амалга ошириш (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги ПҚ-4937-сон қарори доирасида баҳоланади)